Huis kopen bij Rick Zeedijk Makelaardij
van het begin tot het einde goed geregeld!

Bedrijfspand huren bij Rick Zeedijk Makelaardij
van het begin tot het einde goed geregeld!

Privacy

Privacyverklaring Rick Zeedijk Makelaardij

Wij hechten veel waarde aan het beschermen van uw persoonlijke gegevens. In deze privacyverklaring kunt u lezen hoe wij als Rick Zeedijk Makelaardij omgaan met uw gegevens.

Welke gegevens worden door ons vastgelegd?

U verkoopt of verhuurt uw woning of bedrijfspand
Wanneer u ons als makelaar inschakelt bij de verkoop of verhuur van uw object, dan leggen wij de volgende gegevens vast:

– uw naam, adres en contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres;
– de reden van verkoop of verhuur, bijvoorbeeld groter wonen of verandering van werk;
– de datum van aanmelding van het pand en de periode dat het pand te koop of te huur staat of heeft gestaan;
– de omschrijving en kenmerken van het pand zoals de vraagprijs of huurprijs, het bouwjaar, de oppervlaktes en indeling, kadastrale gegevens en de WOZ-waarde;
– beeldmateriaal zoals foto’s en video’s van het pand;
– de reden van een eventuele intrekking van de bemiddelingsopdracht;
– wanneer het object is verkocht of verhuurd: de transactiegegevens zoals de verkoop- of verhuurprijs en de transactiedatum;
– overige informatie die u aan ons verstrekt inzake de verkoop of verhuur van het pand.

U bent op zoek naar een andere woning of een ander bedrijfspand
Wanneer u ons als makelaarskantoor inschakelt bij de aankoop of huur van een woning of bedrijfspand, dan leggen wij de volgende gegevens vast:

– uw naam, adres en contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres;
– het zoekprofiel waarin uw wensen zijn opgenomen;
– gegevens over uw huidige woning of bedrijfspand zoals de koop- of huurprijs, de reden van koop of huur, bijvoorbeeld groter wonen of verandering van werk;
– uw leeftijds- en inkomenscategorie en gezinssamenstelling;
– wanneer u een pand heeft gekocht of gehuurd: de transactiegegevens zoals de koop- of huurprijs en de transactiedatum;
– overige informatie die u aan ons verstrekt inzake de aankoop of huur van een pand.

U bent geïnteresseerd in één van onze panden en komt bezichtigen
Wanneer u geïnteresseerd bent in één van onze panden en bent komen bezichtigen leggen wij mogelijk de volgende gegevens vast:

– uw naam, adres en contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres;
– de reden van koop of huur;
– uw leeftijds- en inkomenscategorie en gezinssamenstelling;
– overige informatie die u aan ons verstrekt.

U koopt of huurt een pand van iemand die gebruik maakt van ons makelaarskantoor.   
Wanneer u een pand heeft gekocht of gehuurd en de verkoper of verhuurder heeft zich door ons kantoor laten bijstaan, dan kunnen wij de volgende gegevens vastleggen:

– uw naam, adres en contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres;
– gegevens over het pand dat u heeft gekocht of gehuurd zoals het adres, kenmerken van het pand, de koop- of huurprijs en de transactiedatum;
– de reden van koop of huur;
– uw leeftijds- en inkomenscategorie en gezinssamenstelling;
– gegevens over uw oude woning of bedrijfspand zoals de koop- of huurprijs;
– overige informatie die u aan ons verstrekt.

 Waar gebruiken wij deze gegevens voor?

U verkoopt of verhuurt uw woning/bedrijfspand of u bent op zoek naar een ander pand
Wij gebruiken uw gegevens om de bemiddelingsopdracht die u ons heeft verleend uit te voeren. Uw gegevens kunnen ook worden gebruikt:

– om uw pand bij het publiek onder de aandacht te brengen, bijvoorbeeld op Funda, op onze eigen website (www.rickzeedijk.nl) of in verkoopbrochures;
– om taxaties en andere waardebepalingen uit voeren (uw pand wordt alleen als referentiepand gebruikt);
– voor het uitvoeren van analyses en rapportages zodat wij onze dienstverlening kunnen verbeteren;
– voor het toezenden van informatie over onze producten en diensten; als u zich hiervoor wilt afmelden dan kunt u hiervoor contact met ons opnemen.

U bent op zoek naar een andere woning of een ander bedrijfspand
Wanneer u ons makelaarskantoor inschakelt bij de aankoop of huur van een woning of bedrijfspand kunnen uw gegevens worden gebruikt:

– om informatie toe te sturen omtrent geschikte panden;
– voor het opmaken van de koopakte of huurovereenkomst.

U koopt of huurt een pand van iemand die gebruik maakt van ons makelaarskantoor.
Ons makelaarskantoor gebruikt uw gegevens om contact met u te onderhouden, bijvoorbeeld om u de koopovereenkomst toe te sturen. Uw gegevens kunnen ook worden gebruikt:

– voor adviesdoeleinden, wanneer u daarom heeft verzocht;
– voor het uitvoeren van analyses en rapportages zodat wij onze dienstverlening kunnen verbeteren;
– voor het opmaken van de koopakte of huurovereenkomst.

NVM-uitwisselingssysteem
Het systeem waarmee wij werken is gekoppeld aan het landelijke uitwisselingssysteem van de NVM (de Nederlandse Vereniging voor Makelaars). Dit systeem bevat actuele informatie over alle woningen en andere onroerende zaken die bij NVM-makelaars en andere makelaars in verkoop of verhuur zijn gegeven. Alle NVM-makelaars zijn aangesloten op dit systeem. Hoe uw gegevens in het kader van het NVM-uitwisselingssysteem worden gebruikt kunt u hierna lezen.

Welke gegevens worden door de NVM vastgelegd?
Via een automatische koppeling ontvangt de NVM een deel van de gegevens die door makelaars zijn vastgelegd. Dit betreft de gegevenscategorieën zoals hierboven omschreven, met uitzondering van uw naam of andere direct identificerende gegevens. Deze gegevens worden uitsluitend opgeslagen in het systeem van Rick Zeedijk Makelaardij.

Waar gebruikt de NVM deze gegevens voor?
De gegevens worden door de NVM gebruikt in het kader van het beheer en onderhoud van het uitwisselingssysteem. De NVM gebruikt de gegevens ook voor statistisch en wetenschappelijk onderzoek, bijvoorbeeld in het kader van de presentatie van de kwartaalcijfers over de woningmarkt in Nederland.

Toegang tot gegevens
NVM-makelaars hebben toegang tot het landelijke uitwisselingssysteem in het kader van hun dienstverlening, waaronder de aankoop en verkoop van woningen en het verrichten van taxaties en waardebepalingen. Medewerkers van de NVM hebben toegang tot het systeem in het kader van hun dagelijkse werkzaamheden. De NVM verstrekt bepaalde gegevens uit het landelijke uitwisselingssysteem aan geselecteerde derden, waaronder:

– taxateurs, voor het doen van taxaties en andere waardebepalingen;
– validatie-instituten, voor het controleren van taxatierapporten;
– gemeenten, voor het vaststellen van WOZ-waardes;
– het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, voor onderzoek naar de woningmarkt;
– universiteiten, voor onderzoeksdoeleinden;
– niet-NVM makelaars, banken, projectontwikkelaars en woningcorporaties, voor onderzoeksdoeleinden (bijv. de woningbehoefte in een bepaalde regio).

Genoemde partijen hebben uitsluitend toegang tot gegevens voor zover dat noodzakelijk is voor de genoemde doeleinden en waar mogelijk worden gegevens alleen op geaggregeerd niveau verstrekt. De NVM heeft contractuele en technische maatregelen genomen om dit te waarborgen.

Beveiliging en bewaartermijn
Wij zullen ervoor zorgen dat uw gegevens adequaat worden beveiligd zodat uw gegevens worden beschermd tegen ongeautoriseerd gebruik, ongeautoriseerde toegang, wijziging en onrechtmatige vernietiging. Uw gegevens worden bewaard zo lang als noodzakelijk voor de hierboven aangegeven doeleinden of voor zover dit noodzakelijk is voor de naleving van wettelijke verplichtingen en voor het oplossen van eventuele geschillen.

Inzage, correctie en verwijdering
Verzoeken tot inzage, correctie of verwijdering van gegevens dient u te richten aan ons kantoor onder vermelding van uw naam en adres. Wij zullen in beginsel binnen vier weken op een verzoek tot inzage of correctie verzoek reageren. In geval van een verzoek tot verwijdering zullen wij de betreffende persoonsgegevens zo spoedig mogelijk verwijderen, tenzij en voor zover de wet verplicht om de betreffende persoonsgegevens te bewaren of er (andere) dringende redenen zijn die zich tegen verwijdering verzetten.

Vragen?
Wij nemen uw privacy erg serieus. Heeft u vragen, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen. U kunt tevens contact met ons opnemen om onze nog uitgebreidere privacyverklaring in te zien. U kunt ons kantoor bereiken op nummer 0344-626060.