Mijn favorieten

Formulieren

Onderstaand treft u een werkgeversverklaring en een acceptatieformulier inzake huurwoningen aan.

Mocht u voor het verstrekken van uw hypotheek een werkgeversverklaring nodig hebben, dan kunt u die hier downloaden. Tevens kunt u het acceptatieformulier hier downloaden, dit heeft u ( bij ons kantoor )  nodig mocht u in aanmerking willen komen voor een huurwoning.

- Werkgeversverklaring

- Acceptatieformulier huurwoningen 


TIP!

Twijfelt u over uw WOZ aanslag:
In het begin van het jaar valt de WOZ-aanslag weer op de mat. Omdat de prijs van veel woningen de afgelopen tijd ( wellicht ) is veranderd, bestaat de kans dat uw woning voor de WOZ te hoog of te laag wordt gewaardeerd.

In het geval dat uw WOZ te hoog is gewaardeerd, betaalt u ook meer aan WOZ-waarde gekoppelde belastingen dan nodig is, zoals eigenwoningforfait, onroerendezaakbelasting, water- en afvalheffingen en bij bepaling van de waarde in het kader van de erfbelasting.

Uw WOZ-waarde:
Bereken met de WOZ-tool uw voordeel. Denkt u dat deze groot genoeg is, neem dan contact  met ons op. Wij zijn zeer deskundig in het bepalen van de werkelijke waarde van uw woning en kunnen u helpen om zonodig bezwaar te maken.